Kontakt

Förskolechef Helena Gummesson
Drakenbergsgatan 51
117 41 Stockholm
Tfn: 076-948 02 83
E-post: helena@tumlaren.nu
E-post köansvarig Sara Ehrenfeldt: koplatsbarn@tumlaren.nu

Ställ ditt barn i kö

Tumlaren ingår i den kommunala kön och du är välkommen att ställa ditt barn i vår kö när som helst! Eftersom vi tar in nya barn baserat på förskolans behov kan vi däremot inte garantera om eller när en plats blir ledig.

Vi har som regel intagning på hösten och vi tillämpar syskonförtur till redan inskrivna familjer.

En gång om året har vi öppet hus för alla köande som anmält intresse.

Vill du ställa ditt barn i kö eller besöka oss på vårt nästa öppet hus? Mejla vår kontaktperson och köansvariga, Sara Ehrenfeldt, på koplatsbarn@tumlaren.nu

Du behöver ta del av våra stadgar innan du ställer sig i Tumlarens kö. Här kan du ta del av Tumlarens stadgar.

Öppet hus

Nästa datum för öppet hus på Tumlaren blir senhösten 2018. Vi återkommer med datum.

Mejla helena@tumlaren.nu om du har några frågor.