I Ur och Skur

I Ur och Skur är Friluftsfrämjandets barnpedagogik som bygger på upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att nå läroplanens mål.

Barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen. Barn som vistas i skog och mark lär sig vara aktsamma om naturen.

Personalen är utbildad inom friluftsfrämjandets pedagogik. Personalen kallas ledare och vi arbetar i nära samklang med barnen genom att agera som medupptäckare och medupplevare.

Vi vill att barnen ska få kunskap om naturen och få förståelse för sambanden i naturen.

Barn som trivs och har roligt i skog och mark, och som lär sig att vara aktsamma om naturen, blir med all sannolikhet naturmedvetna som vuxna.

I Ur och Skur-pedagogiken utvecklades för förskolan i mitten av 1980-talet. Gemensamt för alla I Ur och Skur-förskolor är att de bygger på en pedagogik med ett tydligt friluftsperspektiv. De är också knutna till Friluftsfrämjandet. Förskolorna är självständiga och ekonomiskt fristående enheter och bedrivs i den verksamhetsform som passar bäst.

Ett krav för I Ur och Skur är att all personal och alla barn är medlemmar i Friluftsfrämjandet. På Tumlaren ser vi gärna att hela familjen går med. Det finns bra familjeerbjudanden!

Genom Friluftsfrämjandet kan personalen utbilda sig i den speciella friluftspedagogik som gäller Knopp-, Knytte– och Mulleskolorna samt skridskoskolan Skrinna och skidskolan Lagge. Målet är att all personal på förskolan ska ha gått alla kurser. Här beskrivs de olika figurerna:

Skogsknopp

Skogsknopp är ett friluftsäventyr för de allra minsta barnen. Tillsammans med de vuxna får de  sin första nära kontakt med natures stora och små under. De luktar, smakar och upptäcker. Det är lätt att se att barnen mår bra när de kryper runt med röda kinder, mumsar matsäck och kanske tar en liten tupplur under en gran. Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större blir deras naturintresse för resten av livet.

Skogsknytte

Skogsknytte är ett friluftsäventyr för de mellanstora barnen. Lekar och sånger gör vistelsen utomhus rolig. Tillsammans med personalen får knyttarna lära känna skogen och det som lever däri. Barnen blir vänner med stubbar, kottar, myror och maskar.

Skogsmulle

Skogsmulle är friluftsverksamhet för de största barnen på förskolan. Mulle är barnens vän och fantasifigur i skogen som kommer för att leka, sjunga och berätta om naturen. Mulle är spännande för barn i lek- och sagoåldern och sätter deras fantasi i rörelse. Genom leken får barnen lära känna skogens vanligaste växter och djur. Skogsmulle är en figur som lär ut  hänsynstagande i naturen.

Skrinna

Skrinna är friluftsskolan där barnen lär sig skridskoåkningens grunder. Det gäller att kunna åka framåt, bromsa, svänga, vända och åka bakåt. Genom roliga och spännande lekar som tillfredställer barnens behov av rörelse och fantasi, ger ledaren barnen träning och kunskap i skridskoteknik. När barnen lärt sig tekniken och tränat upp styrkan i vrister och ben kommer de att tycka att det är roligt att åka skridskor och kan följa med familjen på längre skridskoutflykter.

Lagge

Under lekfulla former lär sig barnen behärska slängdskidor. De lär sig åka skidor i backar och spår. De åker på vanliga längdskidor och genom skojiga övningar lär de sig kontrollera sina rörelser. De lär sig glida, åka i gupp, och att ta sig upp och nedför backar.