Välkommen till Tumlaren!

Tumlaren är ett litet, tryggt och inarbetat föräldrakooperativ på Södermalm i Stockholm. Tumlaren startades 1990 och har plats för 20 barn i åldrarna 1-6 år. Sedan 1998 är vi en I Ur och Skur-förskola.

Utevistelse – en central del i verksamheten

Dagen på I Ur och Skur Tumlaren börjar och slutar för det mesta utomhus. Varje vecka gör vi utflykter till närområden såväl som till skogen, där vi uppmuntrar barnen att utmana sig både fysiskt och kreativt. Under vår och höst tillbringar vi tid på vår odlingslott, där vi sår och skördar grönsaker och frukt.

Trygghet är en förutsättning för lärande. Därför ger vi ger vi barnen tid och utrymme att växa både som individer och i grupp.

Vi vill också uppmuntra våra barn till lek och rörelse, sång och musik. Vi arbetar aktivt med skapande verksamhet och dokumentation genom text och bild. Att hjälpa varje barn växa på sitt eget sätt är en självklarhet.

Tumlaren – ett föräldrakooperativ

Tumlaren drivs som ett föräldrakooperativ där alla familjer är delaktiga. Föräldrainsatsen sker i form av styrelsearbete eller i någon arbetsgrupp. Läs mer om det under Föräldrar

Ställ ditt barn i kö

Tumlaren är ansluten till Stockholms stads gemensamma kösystem. Du kan ställa ditt barn i kö när som helst, men barnets sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få. Följ länken till ansökningsguiden: Sök plats på förskolan – Stockholms stad (forskola.stockholm)

Har du frågor om vår kö, mejla:  koplatsbarn@tumlaren.nu