Barn

Tumlaren har plats för 20 barn i åldrarna 1-6 år. De yngsta kallas Knopp-barn, de lite äldre för Knytte-barn och de äldsta för Mulle-barn.

Under en vanlig vecka delas barnen in i både tvär- och åldersindelade grupper för att få ut så mycket som möjligt av sina egna och varandras färdigheter.

Vid våra friluftsskolor, den skapande verksamheten och vid vilan delas barnen in i två eller tre grupper utifrån ålder. De äldsta barnen har också 5-årsklubb en gång i veckan tillsammans med andra föräldrakooperativ på Södermalm.

På Tumlaren ser vi våra barn som kompetenta och nyfikna individer som vill växa och lära. Vi har ett utforskande arbetssätt där vi utgår från ett tema som sträcker sig över två terminer. Vi tycker det är viktigt med utevistelse och gemenskap och arbetar mycket med språk och skapande verksamhet. Grunden i vårt arbete är en ständig dialog mellan Tumlarens personal, barn och föräldrar.

I det pedagogiska arbetet utgår vi från barnets egna förutsättningar. Vårt motto är: Varje barn i centrum utifrån sina behov.

Naturupplevelser

Tumlaren ligger strax intill Tantos grönområden och Långholmen. På vintern har vi gångavstånd till Zinkens is. Och bara ett par minuter bort ligger Södermalms bästa pulk- och skidbacke!

Vår gård är stor och grön. Här kan barnen cykla, spela boll, gräva i sandlådan, gunga och gömma sig bland buskarna.

Genom våra friluftsskolor och vår odlingslott har vi möjlighet att ge barnen kunskap om och sammanhang i naturen. I skogen följer vi årstidsväxlingarna och titta på allt som lever och växer. På vår odlingslott lär barnen sig att ta hand om växter, så och skörda.

Lek

Vi ser till att det finns tid och utrymme för både fri och organiserad lek utan alltför många avbrott. Personalen finns närvarande för att kunna stötta, hjälpa och delta i leken.

Rörelse

Barnen övar sin grovmotorik genom att vara ute mycket och leka fritt. Vi ordnar också mer strukturerad rörelseträning när vi lär barnen att krypa, åla, balansera, klättra, snurra, hoppa och springa. Det blir på samma gång en övning i att lyssna på instruktioner, känna takt och få en bra kroppsuppfattning. På vintern tränar vi dessutom skridsko- och skidåkning.

Finmotoriken övas upp när vi målar och pysslar, när vi lägger pussel och spelar spel, men också vid matbordet, i sandlådan och vid av- och påklädning.

Kunskap

Vi tar alla tillfällen att stimulera barnens nyfikenhet. Vi vuxna är barnens medupptäckare och tillsammans utforskar vi vår omvärld. Vi resonerar och begreppsuppfattning. Vi utmanar också barnen med frågor som ”Varför blåser det?” och ”Var kommer regnet ifrån?”.

Barnen får till exempel en dos vardagsmatematik genom att räkna sina kompisar, fåglar eller leksaker. De lär sig sortera och klassificera när de dukar och städar eller när vi talar om ålder, olika djurarter eller växter.

Gemenskap

Vi sätter stort värde i att alla barn ska trivas och känna kamratskap på Tumlaren. Vi lyssnar på varje barn och bejakar deras önskningar om material och lekar i möjligaste mån. Att alla ska få utvecklas på sitt sätt, oavsett kön, är en självklarhet. I vårt nära liv med naturen värnar vi också om allt som lever och växer.

Vi uppmuntrar barnen att visa omsorg. De får öva sig på att hjälpa varandra, men också att respektera ett nej. Vi vuxna hjälper barnen att vänta på sin tur, dela med sig och att säga förlåt.

Empatiträning sker varje dag när vi hjälps åt att ta hand om den som kanske är ledsen genom att trösta med ord, blåsa på det onda, ge kramar och att sätta på plåster.

Glädje

Vårt mål är att skratta och ha roligt varje dag! Barnen ska vara stolta över sina framsteg, känna glädje över sina kompisar, bli självständiga och få gott självförtroende.

Språk

Vi vill ge barnen ett rikt språk där de kan uttrycka sig genom sång, musik, rörelse och skapande. Barnen ska kunna berätta om sina önskningar, upplevelser och tankar. Vi läser mycket och vi sjunger, rimmar och ramsar. Vi besöker ofta biblioteket och går på teater.

Samling

Varje dag har vi samling där vi är noga med att alla får komma till tals. Vi utmanar tankar och funderingar, sjunger och ramsar.

Vila

Våra yngsta  barn sover utomhus på vår gård i ett vindskydd eller vid utflykter då vi har med oss popuptält. På vintern gäller sovsäckar och underställ i fleece eller ull. Med de äldre barnen läser vi en saga och lyssnar därefter på klassisk musik eller sagoband.

Mat

Vi använder en cateringfirma för barnens luncher. Barnen är delaktiga i att handla ingredienser till mellanmål och bakning en dag i veckan då de får följa med och handla. Vid utflykt äter barnen matsäck.

Veckoschema

Vi strävar efter att variera dagarna med olika aktiviteter som återkommer samma veckodag varje vecka. Det medför rutin som skapar trygghet för barnen. Varje dag tar vi emot barnen, har samling och många aktiviteter utomhus. Under vintrarna sker dock en del aktiviteter inomhus. Ett ungefärligt veckoschema kan se ut så här.

Måndag – Utflykt. Barnen har med sig ryggsäck, ombyte och vatten.

Tisdag – Vi gör utflykter i närområdet, matar fåglar, upptäcker skogen i Tanto, tittar på tåg, klättrar i träd och mycket annat. Under våren/sommaren åker vi med halva gruppen till odlingslotten.

Onsdag – Barnen är indelade i åldersgrupper. De äldsta barnen har 5-årsgrupp tillsammans med tre andra förskolor. Övriga barn är på eller i närheten förskolan. Vi snickrar, bakar, sår fröer, går till biblioteket eller det som för tillfället passar gruppen.

Torsdag – Mulle- och Knyttebarnen åker till Rudanskogen. Knoppbarnen upptäcker Drakenskogen. När isen har frusit på Zinken har vi skridskoskola för de äldsta, medan de minsta stannar på Tumlaren och dansar eller målar.

Fredag – Vi har en hemmadag, där vi går till miljöstationen och källsorterar. Till fredagens samling får barnen ta med en leksak hemifrån att visa upp för gruppen och leka med.

Vår odlingslott

På en av södersluttningarna mot Årstaviken ligger vår egen täppa! Här odlar vi grönsaker, bär och blommor. Under vår, sommar och höst tillbringar vi många timmar här. Vi rensar, klipper, sår och skördar. Kanske blir det rotfruktssoppa eller sorbet när vi kommer hem … Vi avslutar tiden på odlingslotten med en skördefest där barnen bjuder sina familjer på skördesoppa.

Våra lokaler

Trots att vi är en I Ur och Skur-förskola är vi inte alltid ute. Vi har fina och funktionella lokaler med plats för lek, skapande, mat och vila.

Öppettider

Vi erbjuder omsorg inom de tider som föreskrivs av Stockholms stads riktlinjer. Det innebär att förskolan ska kunna ha öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden 06.30 – 18.30. Ramtiden är den maximala öppettiden en förskola ska erbjuda.

Det är föräldrarnas anmälda behov som sätter de faktiska öppettiderna. I dagsläget är öppettiderna: måndag – torsdag 07.30 – 17.00 samt fredag 07.30 – 16.30. Under sommaren har vi stängt i fyra-fem veckor, vanligtvis i juli. Vid behov samarbetar vi med andra förskolor.

Galleri

Genom dokumentation synliggör vi barnens verksamhet i text och bild. Vi dokumenterar barnens processer, funderingar, kreativa verksamhet och sociala samspel. Vi har alltid en aktuell utställning av barnens skapande arbete. Vi fotograferar mycket och ofta. Bilderna sätter vi upp inne på Tumlaren. Till och från skickar vi också med foton i våra veckobrev till föräldrarna.